espacio
Contacta amb nosaltres

 

Secretaria acadèmicaPreinscripció
El termini de preinscripció és el procés pel qual s’adjudiquen places als estudiants que volen iniciar estudis a l’EHIB.
Terminis: Des de 21 de maig a 6 de juliol
Per Direcció i Gestió de Restaurants i Bars: des de el 21 de maig al 30 de juliol
Procediment per a la preinscripció:
- Complimentar el formulari de preinscripció (clic per descarregar) i entregar juntament amb el certificat d’estudis corresponent i fotocòpia del DNI, a la Secretaria del centre.
- Per a les titulacions de l’Àrea d’Aliments i Begudes és necessari, realitzar una entrevista personal prèvia, amb professors del departament.
- Pels residents de fora de Mallorca, l’entrevista podrà realitzar-se per telèfon o videoconferència.
Més informació al telèfon 971 172 472


Admissió
Els alumnes que siguin admesos rebran un SMS en el telèfon que facilitin.
Pel procés d’admissió només es tindran en compte aquelles preinscripcions que vagin acompanyades del certificat de notes i en el cas de les titulacions de l’Àrea d’Aliments i Begudes, hagin superat l’entrevista personal.
L’admissió garanteix la reserva de plaça fins el 23 de juliol.


Matrícula
Una vegada finalitzat el termini de preinscripció, els alumnes admesos podran concertar cita per a la matrícula.
Terminis matrícula:
- Pels estudis de Direcció Hotelera Internacional, Especialista en Allotjaments i Comercialització Hotelera, Especialista en Alta Cuina i Especialista en Serveis de Cuina i Restauració: del 4 al 30 de juliol (primer termini), de 4 de setembre a 11 d’octubre (segon termini).
- Pels estudis de Direcció i Gestió de Restaurants i Bars: del 15 al 31 d’octubre.
Admissió i Matrícula
- SMS d’acceptació como estudiant de l’EHIB
- Concertar cita prèvia
- Complimentar el full de matrícula que se li entregarà a la Secretaria
Documentació que cal aportar
- Documentació acreditativa del compliment dels requisits necessaris per a l’accés
- Fotocòpia del DNI, Passaport o NIE
- Una fotografia mida carnet
L’alumne no es considerarà matriculat fins que no hagi abonat, l’import total de la matrícula en el cas de pagament al contat o el primer termini en el cas de pagament fraccionat. La falta de pagament de l’import de la matrícula originarà l’anul·lació d’aquesta, de forma automàtica sense notificació prèvia, el dia següent al venciment del termini.Ofertes de finançament dels estudis
L'entitat "La Caixa" ofereix alguns programes de finançament dels estudis

Universitat de les Illes Balears | Govern de les Illes Balears
Contactar amb ehibPrivacitat ⋅ Escola d'Hoteleria de les Illes Balears ⋅ Edifici Arxiduc Lluís Salvador ⋅ Ctra. Valldemossa, km 7,5 ⋅ 07122 Palma de Mallorca
Tel.: 00(+34) 971 172 626 / 00(+34) 971 172 608 ⋅ escola.hoteleria@uib.es
>