espacio
Contacta amb nosaltres

 

Secretaria acadèmica
Informació per a alumnes del Diploma Direcció Hotelera Internacional
En el cas dels alumnes que estan cursant els estudis de DHI, es pot consultar la informació relacionada amb la seva titulació en el següent document adjunt

Preinscripció
El termini de preinscripció és el procés pel qual s’adjudiquen places als estudiants que volen iniciar estudis a l’EHIB.

Terminis:
Àrea d’Aliments i Begudes
- Especialista en Serveis de Cuina i Restauració: del 20 de maig al 5 de juliol
- Especialista en Alta Cuina: del 20 de maig al 5 de juliol
- Direcció i Gestió de Restaurants i Bars: del 20 de maig al 30 de juliol
Àrea d’Allotjament
- Especialista en Allotjaments i Comercialització Hotelera: del 20 de maig al 5 de juliol
Procediment per a la preinscripció:
- Complimentar el formulari de preinscripció (clic per descarregar) i entregar juntament amb el certificat d’estudis corresponent i fotocòpia del DNI, a la Secretaria del centre.
- Pels estudis de l’Àrea d’Aliments i Begudes és necessari, realitzar una entrevista personal prèvia, amb professors del departament.
- Pels residents de fora de Mallorca, l’entrevista podrà realitzar-se per telèfon o videoconferència.
Més informació al telèfon 971 172 472

Grau en Direcció Hotelera: consultar estudis.uib.cat/grau

Admissió
Àrea d’Aliments i Begudes i Àrea d’Allotjament
Els alumnes que siguin admesos rebran un SMS en el telèfon que facilitin.
Pel procés d’admissió només es tindran en compte aquelles preinscripcions que vagin acompanyades del certificat de notes i en el cas de les titulacions de l’Àrea d’Aliments i Begudes, hagin superat l’entrevista personal.
L’admissió garanteix la reserva de plaça fins el 22 de juliol.

Grau en Direcció Hotelera: consultar estudis.uib.cat/grau
El preu de la matrícula es pot consultar al document adjunt

Matrícula
Una vegada finalitzat el termini de preinscripció, els alumnes admesos podran concertar cita per a la matrícula.

Terminis
Àrea d’Aliments i Begudes i Àrea d’Allotjament
- Primer termini: del 4 al 26 de juliol
- Segon termini: del 3 de setembre a l’11 d’octubre

Admissió i Matrícula
- SMS d’acceptació como estudiant de l’EHIB
- Concertar cita prèvia
- Complimentar el full de matrícula que se li entregarà a la Secretaria

Documentació que cal aportar
- Documentació acreditativa del compliment dels requisits necessaris per a l’accés
- Fotocòpia del DNI, Passaport o NIE
- Una fotografia mida carnet
L’alumne no es considerarà matriculat fins que no hagi abonat, l’import total de la matrícula en el cas de pagament al contat o el primer termini en el cas de pagament fraccionat. La falta de pagament de l’import de la matrícula originarà l’anul·lació d’aquesta, de forma automàtica sense notificació prèvia, el dia següent al venciment del termini.

Grau en Direcció Hotelera: consultar estudis.uib.cat/grauOfertes de finançament dels estudis
L'entitat "La Caixa" ofereix alguns programes de finançament dels estudis


Universitat de les Illes Balears | Govern de les Illes Balears
Contactar amb ehibPrivacitat ⋅ Escola d'Hoteleria de les Illes Balears ⋅ Edifici Arxiduc Lluís Salvador ⋅ Ctra. Valldemossa, km 7,5 ⋅ 07122 Palma de Mallorca
Tel.: 00(+34) 971 172 626 / 00(+34) 971 172 608 ⋅ escola.hoteleria@uib.es
>