espacio
Contacta amb nosaltres

 

Normativa


En aquest apartat es pot consultar la normativa acadèmica que regeix a les diverses especialitats del pla d'estudis.
El Grau en Direcció Hotelera es regeix pel Reglament Acadèmic de l'Escola Universitària d'Hoteleria de les Illes Balears i el seu funcionament es regula amb l'Acord Normatiu 13912 de la UIB, de 26 de març de 2021. Hi ha una normativa específica per a l'assignatura de Pràcticum

A aquesta normativa es tracten, entre d'altres:
- L'assignació de grup i la distribució lectiva de les classes
- La realització dels exàmens, amb les diverses convocatòries
- El procediment de matrícula i d'ampliació de matrícula
- La convalidació d'assignatures
- El tractament de les assignatures optatives
El calendari lectiu, el calendari d'exàmens i els horaris es poden consultar a la plana de Plans d'Estudis i Horaris

Universitat de les Illes Balears | Govern de les Illes Balears
Contactar amb EHIB Aviso LegalPrivacitat ⋅ Escola d'Hoteleria de les Illes Balears ⋅ Edifici Arxiduc Lluís Salvador ⋅ Ctra. Valldemossa, km 7,5 ⋅ 07122 Palma de Mallorca
Tel.: 00(+34) 971 172 626 / 00(+34) 971 172 608 ⋅ escola.hoteleria@uib.es
>